kung buburahin ng tuluyan ang memorya mo, anong isang alaala ang gusto mong manatili sa isipan mo at bakit?

yung alaala na magbibigay pa sakin ng rason para mabuhay, ikaw yun. *kilig
X= tsk tsk. bolero naman neto.

Ala-ala ni xienahgirl. Sa kadahilanang gusto ko lang itaktak.
X= itaktak? haha.

my childhood memories
X= masyadong malawak ang childhood memories. ano yung partikular na memory ang gusto mo?

ang pag ebak...ayaw ko mamaho kasi..kaya yun ang aking ititira!
X= ayaw mo makalimutan kung paano jumebs? wahaha

SA AKIN PANANAW, SIGURO ANG MARUNONG MAGMAHAL.....
X= aywawsabaw. haha. ikeee.

mga alaala ng aking kabataan
X=tama yan.

Ang sarili ko, kung sino ako. Dahil kahit hindi man mawala ang mga alaala, mahirap mabuhay kung hindi mo kilala ang sarili mo.
X=mahirap nga naman magkaroon ng ibang sarili. haha. lalo na yung dalawang sarili. haha

wala. kasi kahit anong gawing pagbura sa mga magagandang alaala ko ay babalik pa rin itong lahat sapagkat ito ay bahagi ng aking pagkatao. nakatatak na at hindi na mababago.
X=ang haba naman nhg nasabi mo. haha<< Home

home
Archives
Ads


Click Advertise on My Blog